Podklady

Ako pripraviť podklady na tvorbu tlačenej knihy?
Pravidlá Zasielať osobitne ako dva súbory - obálku a vnútro knihy.  Obálka by mala mať formát JPG/PDF, vnútro formát PDF. Zasielať vždy finálne podklady...
Tue, 13 Júl, 2021 at 2:38 POOBEDE
Ako pripraviť podklady na tvorbu e-knihy?
Tento návod vám pomôže pripraviť svoju knihu tak, aby jej spracovanie prebehlo bez problémov a čo najrýchlejšie. Balíčky ŠTART ŠTART, ŠTART+, ŠTART + P...
Thu, 19 Mar, 2020 at 6:06 POOBEDE
Kde v knihe mám uviesť ISBN?
Tlačená kniha V prípade tlačených kníh sa ISBN štandardne uvádza v tiráži a na zadnej strane obálky. E-kniha  Pri e-knihách online by malo byť ISBN uv...
Tue, 21 Apr, 2020 at 3:41 POOBEDE
Kedy a ako odoslať podklady na spracovanie?
Kedy odoslať podklady? V ideálnom prípade by ste nám mali podklady aspoň na zbežnú kontrolu zaslať už na začiatku spolupráce. Je pochopiteľné, že v tom čas...
Thu, 19 Mar, 2020 at 6:30 POOBEDE