Povinnosti vydavateľa

Zdaňovanie
Daňové priznanie Každý príjem, ktorý dosiahnete ako fyzická osoba, musíte zdaniť, pokiaľ nie je tento príjem oslobodený od dane. Zákon o dani z príjmu v...
Thu, 11 Mar, 2021 at 4:26 PM
Povinné výtlačky
Tlačené knihy Do 10 dní od začatia predaja knihy má vydavateľ, ktorému bolo pridelené ISBN, povinnosť zaslať tzv. povinné výtlačky. Nedodržanie tejto po...
Tue, 23 Feb, 2021 at 1:15 PM
Literárny fond
Okrem daňového priznania na daň z príjmu autorov, ktorí majú príjmy z použitia diela – tzv. pasívne príjmy, je potrebné registrovať sa do Literárneho fondu,...
Thu, 11 Mar, 2021 at 4:58 PM