Povinnosti vydavateľa

Zdaňovanie
Daňové priznanie Každý príjem, ktorý dosiahnete ako fyzická osoba, musíte zdaniť, pokiaľ nie je tento príjem oslobodený od dane. Zákon o dani z príjmu v...
Thu, 11 Mar, 2021 at 4:26 POOBEDE
Povinné výtlačky
Tlačené knihy Do 10 dní od začatia predaja knihy má vydavateľ, ktorému bolo pridelené ISBN, povinnosť zaslať tzv. povinné výtlačky. Nedodržanie tejto po...
Tue, 23 Feb, 2021 at 1:15 POOBEDE
Literárny fond
Okrem daňového priznania na daň z príjmu autorov, ktorí majú príjmy z použitia diela – tzv. pasívne príjmy, je potrebné registrovať sa do Literárneho fondu,...
Thu, 11 Mar, 2021 at 4:58 POOBEDE