Okrem daňového priznania na daň z príjmu autorov, ktorí majú príjmy z použitia diela – tzv. pasívne príjmy, je potrebné registrovať sa do Literárneho fondu, do ktorého je potrebné uhradiť 2 % z príjmu (nie zisku!). 


Registráciu ste štandardne povinní vykonať do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste príjem dosiahli (kedy bola realizovaná platba na váš bankový účet). Napr. ak vám prišli peniaze za predané e-knihy v októbri, musíte sa registrovať v Literárnom fonde a do 20. novembra odviesť 2 % z príjmov do Literárneho fondu.


V roku 2020 ministerka kultúry zrušila povinné odvádzanie 2 %. V decembri bola platnosť zákonu o 2 % do LF predĺžená, tento príspevok je však zatiaľ dobrovoľný. 


Aktuálne informácie je možné získať na stránke Literárneho fondu.