Kedy odoslať podklady?

V ideálnom prípade by ste nám mali podklady aspoň na zbežnú kontrolu zaslať už na začiatku spolupráce. Je pochopiteľné, že v tom čase ich ešte nemusíte mať definitívne sfinalizované. V mnohých prípadoch sa tak vyhneme rôznym nedorozumeniam ohľadom formátov alebo môžeme lepšie odporučiť ďalšie služby či potrebné úpravy.


Finálne podklady na spracovanie nám stačí dostať po úhrade poplatku za služby – až vtedy pristupujeme k realizácii služieb.


Ako odoslať podklady?

Vo väčšine prípadov stačí súbory zaslať klasicky v prílohe e-mailu. Ak sú dátovo objemnejšie, môžete využiť niektorú z online úschovní, napr: