Tlačená kniha

V prípade tlačených kníh sa ISBN štandardne uvádza v tiráži a na zadnej strane obálky.


E-kniha 

Pri e-knihách online by malo byť ISBN uvedené na titulnej stránke a rovnako aj v tiráži (zadnú stranu obálky e-knihy nemajú).


Každému formátu e-knihy sa prideľuje samostatné číslo ISBN. Pri spolupráci s Publicom e-knihu tvoríme štandardne vo formátoch EPUB, MOBI a PDF, preto by ste mali mať ISBN pre každý z nich. 


Všetky čísla ISBN by mali byť zapísané pod sebou na všetkých verziách a skrátená forma verzie by mala byť uvedená v okrúhlej zátvorke za číslom ISBN. 


Napríklad:


ISBN 

978-951-45-9693-3 (mäkká väzba)

978-951-45-9694-0 (EPUB)

978-951-45-9695-7 (MOBI)

978-951-45-9696-4 (PDF)