ISBN prideľuje v každej krajine Národná agentúra ISBN. Na Slovensku patrí pod Maticu slovenskú. 


O tom, v ktorej krajine by ste mali požiadať o ISBN, rozhoduje miesto trvalého pobytu


Napríklad:

  • ak ste Slovák žijúci na Slovensku, o ISBN žiadate na Slovensku
  • ak ste Slovák žijúci (či už krátkodobo alebo dlhodobo) v zahraničí (vrátane ČR), ale na Slovensku máte stále trvalý pobyt, o ISBN žiadate na Slovensku
  • ak ste Slovák žijúci v zahraničí, kde máte aj trvalý pobyt, o ISBN žiadate v danej krajine
  • ak ste Čech žijúci v Česku, o ISBN žiadate v Česku
  • ak ste Čech žijúci (či už krátkodobo alebo dlhodobo) v zahraničí (vrátane Slovenska), ale v Česku máte stále trvalý pobyt, o ISBN žiadate v Česku, atď.


Slovensko

Pridelenie ISBN sa líši podľa toho, či knihu vydávate vlastným nákladom pod svojím menom alebo pod hlavičkou svojej firmy.


Výhodou oproti iným krajinám na Slovensku je, že u nás je nielen že získanie ISBN jednoduché a rýchle, ale tiež zadarmo.


Česko

V Českej republike musí (klasický) vydavateľ pri prvom vstupe do systému ISBN osobne navštíviť Národnú agentúru ISBN (patrí pod Národní knihovnu ČR). V prípade publikácií vydávaných vlastným nákladom však stačí o ISBN požiadať elektronicky prostredníctvom e-mailu. Rovnako ako na Slovensku je pridelenie ISBN v Českej republike zdarma.


Svet

V mnohých krajinách (napr. aj vo Veľkej Británii alebo USA) sa za pridelenie ISBN platí, a to nemalé peniaze. Keďže podmienky na pridelenie ISBN sa v rôznych krajinách takto rôznia, konkrétne informácie by ste mali nájsť na stránke tamojšej národnej agentúry ISBN.