O ISBN žiada vždy vydavateľ knihy. V prípade spolupráce s Publicom ste vydavateľom knihy vy, či už knihu vydávate pod svojím menom alebo pod značkou svojej firmy.


Autor – fyzická osoba vyplní len online formulár Žiadosť o pridelenie čísla ISBN na stránke Slovenskej národnej knižnice SNK a pridelené ISBN mu príde e-mailom cca do 2-3 dní.


Ak ste vydavateľom ako živnosť/firma, pre vstup do systému potrebujete kópiu živnostenského listu alebo výpis z Obchodného registra či zo stanov (podľa toho, či máte živnosť, s. r. o. a pod.), ktorými zdokladujte, že vydavateľská činnosť je predmetom vášho podnikania. Daný doklad je potrebné poslať e-mailom do SNK, následne už len vypĺňate spomínaný online formulár.


Pre porovnanie, väčším vydavateľstvám Národná agentúra ISBN v SR pridelí blok ISBN čísiel, ktorý vydavateľ svojim titulom sám prideľuje a priebežne ich spravuje.