Získanie ISBN nie je povinné, ale zo strany predajcov kníh vítané ba až vyžadované, nakoľko funguje ako zaužívaný katalogizačný údaj. V prípade tlačenej knihy je možné knihu s ISBN predávať s 10% DPH.


Autor, ktorý svoje knihy vydáva cez vydavateľstvo, sa systémom ISBN zaoberať nemusí. Ak však vydáva svoje knihy sám (či už ako tlačené knihy alebo elektronicky), je automaticky vydavateľom, a preto by si mal postrážiť aj túto oblasť. Inak by sa mohlo stať, že distribútori a predajcovia knihy ju nebudú môcť zaradiť do svojich katalógov, resp. jeho kniha nebude môcť byť pomocou ISBN vyhľadaná.