ISBN je číslo, ktoré sa v knižnom svete používa ako jedinečný medzinárodný identifikátor na označenie knihy. Na prvý pohľad nemá pre autora žiadny význam  – využívajú ho najmä vydavatelia, knižní distribútori a kníhkupcovia či knižnice.


Podľa tohto čísla je možné vyhľadať a spracovať konkrétny titul v jeho konkrétnej podobe. Iné ISBN číslo má totiž daná kniha v pevnej väzbe, iné brožúrka či e-kniha v rôznych formátoch (EPUB, PDF a pod.). Číslo sa líši aj pri jednotlivých vydaniach knihy. Zjednodušene by sme mohli povedať, že ISBN je akoby rodné číslo knihy – funguje na to, aby sme sa mohli podľa neho ku konkrétnej knihe kedykoľvek a kdekoľvek dostať.


Do systému ISBN sa zaraďujú publikácie bez ohľadu na to, či sú určené na predaj alebo len pre internú potrebu inštitúcií či firiem. Existujú však dokumenty, ktorým sa ISBN neprideľuje, napr.:

  • reklamné materiály
  • krížovky, omaľovánky
  • osobné dokumenty (napr. životopis)
  • softvér
  • hudobné nahrávky
  • elektronická pošta a pod.