Celý proces spolupráce vyzerá štandardne takto:

 1. Registrácia na publico.sk
 2. Úvodný e-mail ako rozcestník - vyberiete si, či sa chcete najskôr len poradiť a zorientovať alebo si rovno vybrať služby a spustiť spoluprácu
 3. Vyplnenie formuláru - z ktorého získame prvé info o vás a vašej knihe (autor, názov knihy, kontakt)
 4. Zaslanie podkladov ku knihe - pre kontrolu, rady a presné nacenenie služieb
 5. Výber služieb - a upresnenie ich variantov
 6. Vyplnenie formuláru - získame kompletné informácie o vás a vašej knihe
 7. Návrh zmluvy - získané údaje použijeme pri návrhu zmluvy, ktorý vám zašleme e-mailom
 8. Odoslanie zmluvy - keď nám potvrdíte, že so zmluvou súhlasíte, pošleme vám e-mailom podpísanú zmluvu - pošlete nám ju podpísanú späť elektronicky alebo poštou
 9. Úhrada poplatku - po prijatí podpísanej zmluvy vám zašleme údaje k platbe, resp. faktúru
 10. Realizácia služieb - začneme pracovať na službách, ktoré ste si objednali
 11. Zaradenie do predaja - hotovú knihu zaradíme do predaja


Ako dlho to trvá?

To záleží od viacerých vecí:

 • od rýchlosti našej komunikácie 
 • od toho, či už máte knihu finálne pripravenú 
 • od objednaných služieb (najmä v prípade korektúr)
 • od našej aktuálnej vyťaženosti 

Orientačne môžete počítať s takýmito dobami:

 • balíčky START (2 týždne)
 • balíčky PROFI (3 týždne)
 • balíčky POD (4 týždne)
 • jazyková korektúra (cca 1-2 týždne)
 • tvorba obálky (1 týždeň)
 • redakcia textu (1 mesiac a viac)