Vydanie knihy znamená jej sprístupnenie pre verejnosť - aby si ju mohol niekto kúpiť a prečítať. Na to, aby mohla byť kniha zverejnená, je potrebné ju najskôr pripraviť - obsahovo, jazykovo, dizajnovo – a následne s ňou pracovať ako s tovarom na trhu (distribúcia, marketing).


Kto môže byť vydavateľ?

Vydavateľom knihy môže byť:

  1. sám autor - vtedy je zodpovedný za všetky fázy prípravy knihy vrátane návrhu jej dizajnu, formátu, ceny, distribúcie a marketingu. Tieto práce si môže zabezpečiť sám alebo môže niektoré z nich zveriť niekomu, kto dané služby ponúka (napr. Publico).
  2. vydavateľstvo - na základe licenčnej zmluvy autor prenáša časť svojich práv na vydavateľstvo, ktoré za to s vidinou budúceho zisku zabezpečí pokrytie všetkých fáz vydania knihy od jej prípravy až po distribúciu a marketing.
  3. ktokoľvek iný - firma, občianske združenie, tlačiareň… ktokoľvek, ktorý vlastní práva na vydanie danej knihy a má potrebné zdroje (technické, personálne) na to, aby sa mu to podarilo


Ak je vydavateľom knihy sám autor, nepotrebuje na to žiadne povolenie, firmu ani živnosť - knihu môže v dnešných slobodných časoch vydať ktokoľvek.


Ak autor vlastní živnosť alebo firmu, v ktorej sa primárne venuje inej činnosti (napr. obchod, služby, priemysel) a chce vydať knihu pod hlavičkou tejto firmy, stačí mať v predmete podnikania uvedenú aj vydavateľskú činnosť. (Tú je potrebné dokladovať aj pri žiadosti o ISBN.)    


Všetky povinnosti, ktoré môžu prípadne vyplynúť z vydavateľskej činnosti, nájdete v osobitnej kategórii Povinnosti vydavateľa.