Pravidlá

 • Zasielať osobitne ako dva súbory - obálku a vnútro knihy. 
 • Obálka by mala mať formát JPG/PDF, vnútro formát PDF.
 • Zasielať vždy finálne podklady - neskoršie zmeny z obsahové hľadiska sa robia oveľa komplikovanejšie ako pri e-knihe. 

Vnútro

Čo musí dokument obsahovať: 

 • titulná strana 
 • predná tiráž (musí obsahovať ISBN, ostatné informácie sú voliteľné) 
 • samotný text knihy 
 • zadná tiráž (musí obsahovať ISBN, ostatné informácie sú voliteľné) 
 • obsah nie je povinný, ak ho vložíte, je na vás, či bude na začiatku alebo na konci knihy

Odporúčania pre formátovanie vnútra: 

 • Veľkosť písma: 11pt
 • Formát stránky: A5

Okraje dokumentu:

 • Ľavý: min. 18 mm
 • Pravý: min. 10 mm
 • Horný: min. 10 mm
 • Dolný: min. 10 mm

Okraj 18 mm musí byť na nepárnych stranách naľavo a na párnych stranách napravo. Pre takéto nastavenie zvoľte "Nastavenie stránky" na zrkadlové. Do pätičky každej strany odporúčame dať stránkovanie, ktoré bude zarovnané na stred strany. Text nezvýrazňujte farebne (tlač vnútra je čiernobiela). 

Obrázky

V prípade, že v knihe použijete obrázky, odporúčané minimálne rozlíšenie je 300 dpi. Pri obrázkoch s nižším rozlíšením negarantujeme 100% kvalitu tlače.


Obálka

Obálka sa pripravuje ako samostatný súbor, kde je spolu grafika prednej i zadnej strany obálky + chrbta. Zásadné pre vytvorenie obálky je vedieť, aký hrubý chrbát bude mať náš výsledný dokument. Počítajte orientačne 1 mm chrbta na 20 strán vnútra (napr. pri knihe s rozsahom 200 strán bude chrbát široký 10 mm. Rozlíšenie obálky musí byť min. 300 dpi.


Pri obálke musia ísť texty 12 mm od chrbáta knihy a 12 mm od okrajov.